หลักการเล่นของกีฬาเปตอง และการโยนลูก ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

หลักการเล่นของกีฬาเปตอง

ในการกำหนดเวลาในการเข้าทำการแข่งขัน ทางเข้า SBOBET ผู้เล่นต้องมาก่อนเวลาสักประมาณ 15 นาทีเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนลงทำการแข่งขันเมื่อนักกีฬาลงเข้าสู่สนามทำการเสี่ยงว่าฝ่ายใดจะได้ทำการโยนลูกเป้าเพื่อเริ่มการแข่งขัน

1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้คะแนนจะได้ทำการโยนลูกเป้าเพื่อเป็นการเริ่มการแข่งขันต่อไป เมื่อมีการโยนลูกเป้าออกไปแล้วให้ทำการพิจารณาเพื่อเลือกจุดโยนลูกเปตองเข้าหาลูกเป้าจุดที่เลือกนั้นต้องเหมาะสมและถนัดการเล่นของผู้ที่โยนลูกเป้ามากที่สุดแล้วให้ทำการเขียนเส้นครึ่งวงกลมไว้โดยครึ่งวงกลมนั้นให้มีความกว้างเหมาะสมกับการที่วางเท้าทั้ง 2 ข้างลงไปโดยจะมีขนาดระหว่าง 0.35-0.50 เมตรโดยประมาณ ในบริเวณวงกลมนั้นต้องไม่มีสิ่งของและสิ่งกีดขวางต่างๆและภายในเส้นสนามอย่างน้อยกว่า 1 เมตร แต่ในสำหรับการที่มีการแข่งขันในสนามที่ไม่มีเส้นขีดขอบสนาม ให้มีการเขียนวงกลมให้ห่างจากสนามอื่นประมาณ 2 เมตรเพื่อเป็นการไม่ให้ลูกเปตองเข้าไปสู่ภายในสนามอื่นๆ

2. ผู้ที่กำลังจะเล่นต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณวงกลม จากการยืนนั้นต้องไม่ยืนอยู่บนเส้นของการขีดวงกลมไว้ ระหว่างการโยนลูกเปตองห้ามยกบริเวณเท้าทั้ง 2 ข้าง และห้ามออกจากวงกลมก่อนที่ลูกเปตองที่ทำการโยนจะลงสัมผัสพื้นสนาม พนันบอลออนไลน์

3. ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันเป็นผู้ที่โยนลูกเป้า ในกฎและกติกาบอกไว้ว่าไม่จำเป็นที่ต้องเป็นผู้โยนลูกเปตองคนแรกเสมอไป

4. ในกรณีสนามเกิดการชำรุดระหว่างการทำการแข่งขันห้ามผู้เข้าแข่งขันทำการตกลงกันว่าจะต้องใช้สนามอื่นต้องไปขออนุญาตจากผู้ตัดสินเสียก่อนถึงทำการเปลี่ยนสนามได้

หลักการโยนลูกเป้าของกีฬาเปตอง ทางเข้า SBOBET

ในการโยนลูกเป้าต้องมีขั้นตอนในการโยนไม่ใช่จะโยนตรงไหนก็ได้แต่ในกติการะบุไว้ว่ามีดังนี้

1. มีการกำหนดระยะห่างจากขอบวงกลมด้านที่ใกล้ที่สุดลูกเป้า
– ระยะห่างจากขอบวงกลมด้านที่ใกล้ที่สุดลูกเป้า ต้องไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่ควรมีระยะเกิน 8 เมตร สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน12 ปี
– ระยะห่างจากขอบวงกลมด้านที่ใกล้ที่สุดลูกเป้า ต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร และไม่ควรมีระยะเกิน 9 เมตร สำหรับยุวชนที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี
– ระยะห่างจากขอบวงกลมด้านที่ใกล้ที่สุดลูกเป้า ต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร และไม่ควรมีระยะเกิน 10 เมตร สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี
– ระยะห่างจากขอบวงกลมด้านที่ใกล้ที่สุดลูกเป้า ต้องไม่น้อยกว่า 6เมตร และไม่ควรมีระยะเกิน 10 เมตร สำหรับผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน แทงบอล

2. ในบริเวณวงกลมต้องอยู่ห่างจากสิ่งที่กีดขวางต่างๆและอยู่ห่างจากบริเวณขอบของสนามประมาณ 1 เมตร

3. ในการโยนลูกเป้าไปนั้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ขณะที่กำลังยืนอยู่ภายในวงกลม แต่ถ้ามีการโต้แย้งของตำแหน่งลูกเป้าให้ผู้ตัดสินทำการตัดสินชีขาดว่าควรอยู่ในตำแหน่งนี้หรือป่าว

4. ในการที่โยนลูกเป้าในเกมต่อๆไปให้ทำการเขียนวงกลมอยู่ในตำแหน่งเดิมของการโยนตำแหน่งเดิมแต่จะมีการยกเว้นในบางกรณี ทางเข้า SBO
– วงกลมต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณีที่ผู้เล่นต้องทำการเขียนวงกลมให้ห่างจากสิ่งกีดขวางและเส้นของขอบสนามตามที่กติกากำหนดไว้
– การโยนลูกเป้าไม่ตรงตามที่ตั้งใจไว้หรือระยะทางที่ไม่เหมาะสมถ้าใกล้เกินไปให้ผู้เล่นทำการถอยหลัง แต่ถ้าไกลเกินไปให้ผู้เล่นเดินเข้าไปหา โดยการถอยและเดินเข้าไปให้อยู่ในทิศทางที่ตรง

สนใจเว็บไซต์ แทงบอล สามารถคลิ๊กได้ที่ http://starsbobet.com การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ