การรักษาอุปกรณ์เปตอง ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO
ทางเข้า SBO

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาเปตอง ในการเก็บรักษาและทำความสะอาดแต่ล่ะชิ้นของอุปกรณ์กีฬาเปตองนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสร้านิสัยส่วนตัวและยังเพิ่มความทนทานของอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเปตองอีกด้วย ถ้าผู้เล่นหรือนักกีฬาคนใดไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้ ขาดการดูแลและไม่เก็บรักษาเป็นอย่างดีอาจเกิดการชำรุดก่อนที่จะเป็นและยังเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ใช้อุปกรณ์อีกด้วย เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การเก็บรักษาอุปกรณ์ในชิ้นต่างนั้นต้องให้ถูกตามหลักการที่บ่งบอกการเก็บรักษาไว้อย่างชัดเจน และถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนไม่มีบอกก็ควรศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ในอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ หนังสือ เป็นต้น การเก็บรักษาอุปกรณ์ในแต่ล่ะประเภทควรดูแลและเก็บรักษาไว้ดังนี้

1. จัดเตรียมที่เก็บอุปกรณ์ เช่น ห้อง ตู้ ชั้น ทางเข้า SBO เป็นต้น และการจัดเก็บนั้นต้องเป็นระเบียบวางไว้ดูแล่วสะบายตาและที่สำคัญคือ หาง่าย

2. หากไม่มีความรู้จะต้องศึกษาด้วยตนเองในการจัดเก็บอุปกรณ์แต่ล่ะชนิด และถ้ามีความรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามทุกครั้งหลังจากการเล่น

3. ที่จัดเก็บอุปกรณ์นั้นไม่ว่าจะเป็น ตู้ ห้อง หรือเป็นชั้นจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้อุปกรณ์นั้นสกปรกหรือสถานที่เก็บนั้นไม่น่าเข้านำไปเก็บไว้

4. หลังจากการเล่นกีฬาเตองทุกครั้งนั้นจะต้องทำความสะอาดทันทีและต้องนำไปเก็บด้วยเพื่อไม่ให้เกิดสนิมหรือทำให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นชำรุดได้ง่าย

5. หลักจากการเล่นเปตองทุกครั้งจะต้องตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์แต่ล่ะชนิดเกิดการชำรุดหรือไม่และก่อนที่จะนำอุปกรณ์ออกมาเล่นก็ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวด้วย

6. เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่าอุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวเกิดการชำรุดให้ทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที

การเตรียมการเล่นของกีฬาเปตองในการเล่นกีฬาเปตองจะมีผู้เล่นทั้งหมด 6 คนแล้วทำการแขบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายเพื่อทำการแข่งขันกัน แต่ในเกกมกีฬาสากลกีฬาเปตองสามารถแบ่งการเล่นได้ดังนี้
– ในการเล่นฝ่ายล่ะ 3 คนจะมีลูกเปตองอยู่ในมือคนล่ะ 2 ลูก
– ในการเล่นฝ่ายล่ะ 2 คนจะมีลูกเปตองอยู่ในมือคนล่ะ 3 ลูก
– ในการเล่นประเภทเดียวจะมีลูกเปตองอยู่ในมือคนล่ะ 3 ลูกเช่นกัน ในการแข่งขันที่เป็นทางการเช่น การแข่งขันโอลิมปิก การแข่งขันซีเกมส์ หรือว่าจะเป็นเกมการแข่งขันในระดับโลกจะใช้ผู้เล่นเข้าทำการแข่งขันในจำนวนฝ่ายล่ะ 3 คน ฝ่ายในผู้เล่น 3 คนนั้นจะมีความถนัดในคนล่ะแบบซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปมีดังนี้

1. มือเข้า ซึ่งจะมีความหมายว่าบุคคลที่มีความถนัดในเรื่องของการที่โยนลูกเปตองเข้าหาลูกเป้าได้ดีที่สุด ไม่ว่าลูกเป้าจะไปอยู่ในบริเวณใดก็ตามสามารถเข้าถึงลูกเป้าไปตลอด

2. มือตี ผู้ที่ถนัดในเรื่องของการตีนั้นต้องมีความแม่นยำที่สูงเพราะจะต้องทำการโยนลูกเปตองไปโดนลูกเปตองฝ่ายตรงข้ามให้กระเด็นออกไปหรือจะเป็นการตีใส่ลูกเปตองฝ่ายตนเองเมื่อพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะตีเพื่อเป็นแต้มที่สำคัญแม้กระทั้งตีลูกเป้าเมื่อดูท่าทีแล้วสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ หรือเป็นการตีลูกเป้าเมื่อลูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหมดแล้ว

3. มือแก้ การเล่นในหน้าที่นี้ถือว่ายากที่สุดเพราะต้องเป็นมือสุดท้ายชี้เป็นชี้ตายของแต้มคะแนนในเที่ยวนั้น ผู้เล่นในตำแหน่งนี้ต้องเล่นได้ทั้งเข้าและเป็นผูตีลูก