รู้หรือไม่ ประวัติตะกร้อเป็นมาอย่างไร ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

ประวัติความเป็นมาของการเล่นกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ เป็นคำไทยที่ถูกใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายคนที่เคยได้ยินเรื่องกฏหมายไทยโบราณคงจำต้องได้ยินเรื่องการลงโทษของคนในสมัยนั้น ว่าเวลาใครทำผิดจะมีการเอาคนใส่ในตะกร้อ แล้วจากนั้นก็จะให้ช้างเตะเมื่อคนไทยในสมัยนั้นสามารถสานตะกร้อให้ช้างเตะได้จึงทำให้เกิดความคิดว่าทำไมถึงจะสานเล่นกันเองไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นตามนี้ตะกร้อก็มีการเล่นกันมาที่ยาวนานมากแล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีตอนพม่าเอามาเตะที่ค่ายโพธ์สามต้น จึงทำให้คนคิดว่าถ้าไทยเราไม่ได้เอากีฬาตะกร้อมาจากพม่าแล้วเอากีฬาตะกร้อนี้มาจากไหน แต่ถ้ากีฬาตะกร้อนี้มาจากพม่าก็ควรทีีจะมีชื่ออย่างพม่า แต่คำว่า ตะกร้อนี้เป็นคำไทยที่คนไทยใช้กันมาอย่างยาวนานมากแล้ว ซึ่งกีฬาตะกร้อนี้พม่าจะเรียกว่า ชินลง ซึ่งก็มีความหมายว่า ตะกร้ากลมๆ จึงทำให้สงสัยว่าถ้าเราเอาตะกร้อมาจากพม่าทำไมเราถึงไม่ถามพม่าว่าเขาเรียกกันว่าอะไร และเขาจะตอบว่าชินลง จึงทำให้มีที่มาที่ไม่แน่นอน

แต่มาเลเซียก็ได้ออกตัวว่ากีฬาตะกร้อนั้นเป็นของประเทศมาลายู ซึ่งพวกเขาจะเรียกกีฬาประเภทนี้ว่า ซีปักรากา ซึ่งคำว่า รากา ก็มีความหมายว่า ตะกร้า เช่นเดียวกับประเทศพม่าด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้เรียกกีฬาตะกร้อนี้ว่า Sipak ซึ่งก็มีความใกล้เคียงกันมาก ตามหลักพจนานุกรม คำว่า ตะกร้อ นั้นจะมีความหมายว่า ของเบ่นชนิดหนึ่งที่มีการสานด้วยหวายใช้สำหรับการเตะเท่านั้น แต่ก็มีบางชนิดที่มีการปักด้วยหนังปีกพู่ขนไก่ ด้วย ทางภาคใต้ของไทยก็ได้มีการเล่นกีฬาตะกร้อด้วยแต่ลูกตะกร้อที่นำมาเล่นนั้นไม่เหมือนกับประเทศจีนแต่จะเป็นการใช้หนังวัวที่มีขนาดความกว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้วนำมาพับให้ปลายชนกันที่จุดกึ่งกลางพอดี แล้วจึงตัดหนังให้มีขนาดที่พอดีที่จะผูกขนไก่ได้ 10-20 ขน ต่อจากนั้นจะใช้หนังแผ่นใหญ่ที่พับปลายต่อกันนั้นเอาหนังแผ่นเล็กที่ผูกขนไก่ร้อยเข้าไป หนังแผ่นเล็กที่ว่านี้จะมีหน้าที่ 2 อย่างคือ ยึดแผ่นหนังให้ต่อกันและยึดขนไก่ไว้ด้วย

ตะกร้อลอดห่วงหรือตะกร้อลอดบ่วง

1.สนาม สนามของตะกร้อลอดห่วงนั้นจะมีความกว้างยาวอยู่ที่ประมาณ 18 เมตร ซึ่งจะวัดจากพื้นสนามขึ้นไปสูงอย่างน้อย 8 เมตร และจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นสนามแข่งนั้นจะมีการตีเส้นมีลักษณะเป็นวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร จะเล่นในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้เช่นกัน

2. ลักษณะของห่วงชัยและความสูงห่วงชัยของตะกร้อลอดห่วงนั้นจะมีลักษณะที่ประกอบด้วย วงกลม สามห่วงที่มีขนาดที่เท่ากันทุกห่วง เส้นผ่าศูนย์กลางที่วัดจากภายในนั้นจะวัดไดประมาณ 40 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ หวายหรืออาจะด้วยไม้ก็ได้ โตประมาณ 1 เซนติเมตร วงกลมทั้งสามวงนั้นจะต้องมีการมัดติดกันเป็นอันเดียวให้แน่นเป็นรูปวงสามเล้า วงห่วง แต่ละห่วงนั้นจะต้องตั้งตรง ในวงห่วงของแต่ละวงนั้นจะต้องมีตาข่ายที่ทำด้วยด้ายสีขาวผูกรอบกับทุกห่วงของวงห่วงทั้งสาม หรือจะใช้กระดาษสีพันรอบทุกแห่งก็ได้ ควางสูงของห่วงชัย ห่วงชัยนั้นจะต้องนำมาแขวนไว้ที่กลางสนาม ซึ่งขอบล่างของห่วงทุกห่วงนั้นจะต้องได้ระดับที่เท่ากันและจากพื้นสนามวัดมาขนถึงขอบห่วงล่าง จะต้องมีความสูง5.75 เซนติเมตร

3. วิธีการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง ทางเข้า SBOBET
3.1จะมีการแข่งขันคราวละ 1 ชุด ใน 1 ชุดนั้นจะมีผู้เล่นไม่เกิน 7 คนและจะมีผู้เล่นอย่างน้อยต้องไม่เกิน 6 คน ถ้าหากถึงเวลาแข่งขันแล้วผู้เล่นในทีมมีไม่ครบ6 คนก็จะไม่สามารถแข่งขันได้
3.2 เวลาในการแข่งขันจะมีการแข่งขันชุดละ 40 นาที เวลาที่เสียไปอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามผู้ตัดสินอาจจะชดเชยได้
3.3 ในระหว่างที่แข่งขันอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้แต่จะสามารถเปลี่ยนที่เล่นกันได้
3.4 เมื่อเริ่มสัญญาณการแข่งขันผู้เล่นคนใดโยนลูกให้แก่คู่หนึ่งหรือคู่สองของตน จากนั้นเมื่อลูกตายผู้ใดเก็บลูกผู้นั้นจะเป็นคนโยนแต่จะต้องโยนให้แก่คู่หนึ่ง หรือคู่สองของตน
3.4 ในระหว่างที่โต้ลูกอยู่นั้นผู้เล่นจะใช้มือไม่ได้