มารยาทที่ดีของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอล ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

มารยาทที่ดีของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี
มารยาทที่ดีของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทางเข้า SBOBET  ที่ดี จุดประสงค์ของการเล่นกีฬาทุกชนิดคือต้องการฝึกจิตใจ ร่างกายและคุณภาพชีวิตให้เจริญไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เล่นที่ดีควรมีทารยาทที่ดีดังนี้

1. ผู้เล่นจะต้องมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย ใส่เครื่องแบบชุดนักกีฬาของทีมตนให้เหมาะสมและถูกต้องเมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

2.ผู้เล่นจะต้องเล่นและปฏิบัติตามกฏกติกาอย่างเคร่งครัด

3. ผู้เล่นจะต้องเล่นอย่างมีมารยาทต่อเพื่อนร่วมทีมและทุกคนในสนาม

4. มีน้ำใจและให้เกียรติกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม้สมอ

5. ให้เกียรติต่อผู้ชมและให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสนาม ตลอดจนเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

6. ไม่แสดงกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพเรียบร้อยต่อผู้อื่น

7. ใจคอหนักแน่น รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดความโกรธต่อเหตุการณ์มี่ไม่พึงพอใจ

8. ผู้เล่นทุกคนต้องยอมรับและเคารพคำตัดสินของคณะกรรมการ

9. ผู้เล่นทุกคนในทีมจะต้องเชื่อฟังและเคารพผู้ฝึกสอน

10.ปฏิบัติตนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

มารยาทดูกีฬาที่ดีของผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอล

1. ผู้ชมที่ดีควรนั่งชมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยืนหรือลุกขึ้นขวางทางดูผู้อื่น

2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนการชมของผู้อื่นและรบกวนสมาธิของนักกีฬา

3. เมื่อนักกีฬาและผู้ตัดสินลงสู่สนามควรปรบมือเพื่อให้เกียรติทุกครั้ง

4. หากผู้เล่นเล่นได้ดีผู้ชมควรปรบมือแสดงความยินดี

5. แม้ทีมที่ชนะนั้นจะไม่ใช่ทีมที่ตนเชียร์ผู้เล่นที่ดีควรปรบมือแสดงความยินดีทุกครั้ง

6. ปรบมือให้กับนักกีฬาที่ให้การยอมรับคำตัดสินของกรรมการ

ลักษณะของกีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่แบ่งออกเป็นสองทีม โดยการแบ่งเขตแดนบนสนามด้วยการแบ่งเขตด้วยตาข่ายขึงกั้นกลาง ในหนึ่งทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด 6 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลัง ในหนึ่งแถวจะมีผู้เล่น 3คน จุดมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอลคือการส่งลูกข้ามตาข่ายไปมาโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตีลูกมาตกที่เขตแดนของตน แต่จะต้องส่งลูกตีลูกไปให้ตกในเขตแดนของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ทีมของตนได้คะแนน กีฬาวอลเลย์บอลมีการเริ่มต้นเล่นที่การเสร์ฟส่งลูกให้กับฝ่ายตรงข้ามโดยผู้เสร์ฟนั้นจะต้องเสร์ฟด้วยมือเดียวไปยังทีมตรงข้าม และดำเนินการเล่นส่งกลับไปกลับมาตอบโต้กันจนกว่าลูกจะตกลงพื้น ฝ่ายที่ได้เสร์ฟลูกจะเป็นฝ่ายรุก ส่วนอีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายรับ ทางเข้า SBO แต่ละทีมจะสามารถถูกลูกบอลได้ 3 ครั้ง จากนั้นก็ส่งลูกออกจากตัวทันทึเว้นแต่ลูกบอลจะเป็นลูกสกัดกั้น

ซึ่งการสกัดกั้นคือการป้องกันไม่ให้ลูกบอลมาตกในเขตแดนของตน เป็นการเล่นของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตาข่าย การสกัดกั้นสามารถสกัดกั้นได้คราวละ 1-3 คน การชนะในแต่ละเชตนั้นทีมที่ทำคะแนนได้25คะแนนก่อนและมีคะแนนนำฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อยๆ2คะแนน แต่หากเป็นในกรณีที่คะแนนเท่ากันผู้ชนะเซตนั้นจะต้องมีคะแนนมากกว่า2คะแนน เช่น26-24 หรือ 27-25 เป็นต้น ในขนะที่กำลังแข่งขันทีมที่ชนะได้3เซตก่อนในกรณีที่ชนะได้เสมอกัน2ต่อ2เซตให้ถือเอาเซตที่5เป็นเซตตัดสิน โดยจะเล่นถึงคะแนนที่15และจะมีคะแนนำฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย2คะแนน