การแข่งขันกรีฑาขว้างจักรและการนับคะแนน

Spurs

การขว้างจักรซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งก็มีการกำหนดกฎกติกาเพื่อควบคุมการแข่งขันไว้ไม่ต่างไปจากกีฬาชนิดอื่นๆเลย เช่น

• การขว้างจักรจะถือว่ามีการผิดกติกา หากหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรได้ก้าวเข้าไปในวงกลม และทำการขว้างจักรออกไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสขอบวงกลมนั่นเอง

• ในการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรจะสามารถหยุดการแข่งขัน หรือออกไปจากพื้นที่วงกลมได้ โดยการออกจากวงกลมจะทำโดยการก้าวออกข้างหลังของวงกลมเท่านั้น จากนั้นจะกลับเข้ามาอยู่ในท่านิ่ง และเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ได้อีกครั้ง

• การแข่งขันที่จะนับว่าได้คะแนนนั้น จักรของผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรจะต้องตกอย่างสมบูรณ์ในขอบในของรัศมีการขว้างเท่านั้น

• ในระหว่างการแข่งขันนั้น ผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรจะออกจากวงกลมไม่ได้จนกว่าจักรที่ปล่อยไปนั้นจะตกพื้นดินเรียบร้อยแล้ว และเมื่อออกจากวงกลมจะต้องออกทางด้านหลังของวงกลมเท่านั้น ซึ่งมีเส้นสีขาวเป็นเส้นกำหนดเขต และเส้นนี้จะยาวไปด้านนอกของเขตวงกลมโดยเส้นจะยาวต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั่นเอง

• จักรที่ขว้างไปแล้วนั้นผู้เข้าแข่งขันกีฬาการขว้างจักรจะต้องถือกลับมาที่วงกลมเท่านั้น ห้ามขว้างจักรกลับมาเด็ดขาด