กติกาการวิ่งผลัด จาก ทางเข้า SBO

SBOBET
ทางเข้า SBO

กติกาใน ทางเข้า SBO การวิ่งผลัด

การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันกรีฑาประเภททีม ทางเข้า SBO ซึ่งแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยนักกีฬาตั้งแต่ 2 คขึ้นไป ลงทำหน้าที่วิ่งในแต่ละช่วงของระยะทางตามที่ตนได้รับมอบหมาย หรือทำการตกลงกันไว้ภายในทีมก่อนการแข่งขัน ตามปกติการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด ทางเข้า SBO ในระดับนานาชาติที่เป็นทางการ จะประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งผลัดประเภท4×100 เมตร ชาย-หญิง

กติกาในการวิ่งผลัด

1.ให้เขียนเส้นขาวตัดลู่เพื่อกำหนดระยะของเขตต่างๆและเพื่อกำหนดเส้นเริ่มด้วย

2.การรับ-ส่งคทาจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในเขตรับ-ส่งคทา SBOBET ซึ่งมีความยาว 20 เมตร คือถอยลงมาจากเส้นเริ่มและสิ้นสุด 10 เมตร และขึ้นไปอีก 10 เมตร นอกจากนี้ผู้รับสามารถถอยลงไปยืนในระยะไม่เกิน 10 เมตรจากเขตรับ-ส่งคทา ทางเข้า SBO แต่จะรับ-ส่งกันในระยะ 10 เมตรนี้ไม่ได้ ต้องวิ่งไปรับ-ส่งในเขตรับ-ส่งคทาเท่านั้น

3.ให้จับฉลากเพื่อกำหนดช่องวิ่งของชุดต่างๆไว้ก่อนเริ่มแข่งขัน ทางเข้า SBO และให้แต่ละชุดอยู่ในช่องที่กำหนดให้ในเขตรับ-ส่งคทาทุกเขต

4.ในการแข่งขันที่ผู้แข่งขันต้องวิ่งในช่องเฉพาะตัวรอบแรก หลังจากพ้นเขตรับส่งคทาแล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์จะวิ่ง ณ ที่ใดบนลู่ก็ได้

5.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถือคทาไว้ในมือตลอดระยะทางวิ่ง แทงบอลออนไลน์ หากผู้ใดทำคทาตกผู้นั้นต้องเป็นผู้หยิบขึ้นมาเอง การส่งคทาต้องส่งกันภายในเขตรับส่งคทาเท่านั้น

6.หลังจากส่งคทาเสร็จผู้เข้าแข่งขันควรอยู่ภายในช่องเฉพาะตัวหรือ ทางเข้า SBO ภายในเขตรับส่งคทาจนกว่าทางวิ่งจะปลอดภัยจากผู้เข้าแข่งคนอื่นแล้ว

7.การช่วยเหลือโดยวิธีผลักส่งตัวผู้เข้าแข่ง หรือโดยวิธีอื่นใดก็ตาม อาจทำให้ถูกปรับแพ้ได้

ดังนั้นนักวิ่งทุกคนต้องทำตามกติกาอย่างเคร่งครัด ทางเข้า SBO นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งชุดที่วิ่งในรอบคัดเลือกแล้ว จะเปลี่ยนตัวในรอบต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีบาดเจ็บ ป่วย และผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งจะวิ่ง2ระยะในชุดเดียวกันไม่ได้เด็ดขาด